Szkolenie zamknięte

Zarządzanie sobą w czasie
wg metodologii Getting Thing Done (sztuki bezstresowej efektywności)

Formuła online lub stacjonarnie – Ty decydujesz!

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie, tj. m.in.: priorytetyzacji zadań, układania kalendarza, podejmowania decyzji.

Efektem warsztatu będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie:

 • skutecznego eliminowania „złodziei czasu”,
 • efektywnego wykorzystywania narzędzi do planowania czasu,
 • zdolności trafnego wyznaczania priorytetów,
 • efektywnego ustalania planów krótko- i długoterminowych,
 • zdolność zwalczania własnych słabych stron i wykorzystywania atutów,
 • opanowanie zdolności  skutecznego „rozciągania” dnia pracy i czasu po pracy.

Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów. Uczestnicy będą brali aktywny udział w warsztacie szkoleniowym poprzez: trening umiejętności, odgrywanie krótkich ról z trenerem i uczestnikami, prace w podgrupach, ćwiczeniach indywidualnych, rozwiązywaniu testów diagnozujących.

Adresaci szkolenia:

 • Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania
 • Pracownicy związani z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań
 • Osoby, które chcą nauczyć się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, a także chcą lepiej organizować swój czas

W programie m.in.:

hook, ok, check Metodologia Getting Things Done

hook, ok, check Określanie celów

hook, ok, check Planowanie

hook, ok, check Rozwiązywanie problemów z czasem

hook, ok, check Ustalanie priorytetów

hook, ok, check Kontrolowanie


Program szkolenia obejmuje 1 dzień (8h dydaktycznych)

Program szkolenia:

1. Metodologia Getting Things Done

 • sztuka skutecznego realizowania zadań,
 •  nauka bezstresowej efektywności,
 • efekty przestrzegania podstawowych zasad:
  • efekt nawyku kolekcjonowania,
  • efekt podejmowania decyzji zgodnie z zasadą „Najbliższego działania”,
  • efekt ukierunkowania na rezultaty.

2. Analiza czasu:

 • sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
 • diagnozowanie tzw. złodziei czasu,
 • sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu.

3. Inni ludzie jako „złodzieje czasu”:

 • przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu,
 • propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami,
 • asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi.

4. Rozwiązywanie problemów z czasem:  

 • zapamiętywanie informacji (stosowanie metod ułatwiających zapamiętywanie informacji),
 • charakterystyka i strategie osób efektywnie dysponujących czasem,
 • narzędzia i techniki gospodarowania czasem.

5. Określanie celów:

 • znajomość siebie – cele życiowe, cele zawodowe,
 • zjawisko   wewnątrz  i  zewnątrz  sterowności – rodzaje motywacji, w jaki sposób mogę wpływać na to, co dzieje się w pracy, w życiu.

6. Ustalanie priorytetów:

 • ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności,
 • rejestr czasu,
 • analiza zadań według zasady Eisenhowera,
 • zasada Pareto – praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści.

7. Planowanie:

 • krzywa wydajności i koncentracji – kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
 • zasady i techniki planowania,
 • czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne,
 • metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć (PERT),
 • pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery).

8. Planowanie pracy zespołowej:

 • elementy planowania projektów,
 • elementy zarządzania przez cele.

9. Kontrolowanie:

 • kontrola przebiegu pracy,
 • kontrola osiągniętych celów,
 • przegląd i ocena dnia (samokontrola).

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania