Category: Konkurs

Przemysław Rybicki

Radca Prawny, Affre i Wspólnicy Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Uczestniczy w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i umów z prawem konsumenckim. Posiada 9 letnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji i konsumentów zapoczątkowane pracą w UOKiK. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. …

Przemysław Rybicki Read More »

Dagmara Dłużewska

Radca Prawny, Affre i Wspólnicy Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, e-commerce oraz prawie konsumenckim. W Kancelarii Affre& i Wspólnicy zajmuje się również prawem konkurencji. Zdobywała doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej oraz kancelariach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunkach prawo i administracja. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w …

Dagmara Dłużewska Read More »

Krzysztof Witek

Adwokat, Affre i Wspólnicy Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, prawie karnym dla biznesu  i prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa karnego oraz prowadzi sprawy sporne przed sądami powszechnymi i organami ścigania. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań  dotyczących ochrony konsumentów. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.