Category: komunikacja wewn.

Małgorzata Morańska

Rzecznik Prasowy, Kierownik Zespołu Komunikacji Korporacyjnej, Prezes Zarządu Fundacji Unum