Category: Boty

Dawid Kin

Kierownik Zespołu Integracji Analityki, PKO Bank Polski

Anna Krawczyk

Ekspert ds. Rekrutacji i EB, Bank Gospodarstwa Krajowego

Maciej Grad

Specjalista ds. E-Marketingu, Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce