Włodzimierz Jońca

Pracuje w zespole Data Science, w Deutsche Telekom IT Warsaw. Zajmuje się tam zagadnieniami szeroko związanymi ze Sztuczną inteligencją. Poprzednio pracował jako analityk w branży telekomunikacyjnej. Absolwent Wydziału Elektroniki I Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Inżynieria Komputerowa. Doktor elektroniki, specjalizował się w modelowaniu uzysku produkcji układów nanoelektronicznych.