Przemysław Rybicki

Radca Prawny, Affre i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Uczestniczy w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i umów z prawem konsumenckim. Posiada 9 letnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji i konsumentów zapoczątkowane pracą w UOKiK. Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i sądami. W 2016 r. został laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer „Rising Stars – Prawnicy, liderzy jutra”​. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.