Przemysław Brzeziński

Menedżer ds. rozwoju biznesu i strukturyzacji finansowania z doświadczeniem w przygotowaniu koncepcji biznesowych, strategii czy modeli efektywnościowych, zarządzaniu zespołem, implementacji strategii działania, optymalizacji procesów i procedur, prowadzeniu analiz oraz zarządzaniu kryzysami.
Opracował i implementował strategię rozwoju w Grupie Energa na lata 2016-2025. Podpisał umowę inwestycyjną z Enea S.A. dotyczącą budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Obsługiwał proces pozyskania finansowania dla dużych oraz pozyskania inwestora joint venture dla projektów inwestycyjnych z sektora energetycznego.
Certyfikowany makler papierów wartościowych i doradca Inwestycyjny.