Piotr Biliński


Jest ekspertem w obszarze budowania struktur analitycznych informacji zarządczej, koordynuje merytorycznie projekty wdrożeń rozwiązań informatycznych wspierających controlling. Prowadzi warsztaty dla pracowników controllingu z zakresu strukturyzowania i wizualizacji informacji zarządczej, tworzy koncepcje rozwiązań technologicznych dla controllerów pod potrzeby biznesowe organizacji. W swojej pracy łączy świat controllingu i informatyki.
Jest członkiem IBCS-A (International Business Communication Standards Association) i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV.