Michał Szudejko

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w obszarach finansów i kontrolingu. W chwili obecnej zarządza Działem Planowania i Analiz Finansowych Grupy TVN Discovery w Polsce. Z Grupą TVN Discovery związany jest niemal od początku kariery zawodowej, zdobywając doświadczenie na kolejnych poziomach, w różnych obszarach organizacji. Zajmował się zarówno tematami korporacyjnymi (np. sprawozdawczość finansowa, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja finansowania) jak i bezpośrednim wsparciem biznesu jako partner kontrolingowy działu sprzedaży. Obok zadań z obszaru finansów, takich jak planowanie, raportowanie i analiza, odpowiada za realizację projektów. Są to zarówno projekty o charakterze informatycznym, ukierunkowane na poprawę rozumienia procesów biznesowych lub raportowania, jak i np. wdrożenia metod finansowania czy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Pasjonuje się zagadnieniami wizualizacji danych, w tym przy użyciu narzędzi business intelligence. Jest absolwentem studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie tej uczelni. Posiada także tytuły CFA oraz ACMA CGMA.