Michał Dyrda


Posiada ponad 10 lat doświadczenia w pracy w informatyce. Swoją podróż po pracy z danymi rozpoczął od różnych eksperymentów astrofizycznych. Następnie współpracował z zespołami biznesowymi i inżynierskimi w celu dostarczania informacji. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu złożonego systemu oprogramowania dla różnych międzynarodowych projektów, w tym projektu analizy dużych zbiorów danych.
W tej chwili jako Senior Enterprise Data Scientist @PMI w Krakowie codziennie współpracuje z interesariuszami w celu zwiększenia wartości biznesowej zapewnianej przez zespół Data Science. Ambasador najlepszych praktyk i ciągłej integracji, ewangelista podejścia continous delivery. Wkłada duży wysiłek we wdrażanie rozwiązań data science do produkcji. Uzależniony od biegów długodystansowych.

Posiada doktorat z astrofizyki.