Michał Dominiak

 

Od prawie 10 lat z powodzeniem doskonali swoje umiejętności w zakresie analizy danych oraz wdrażania i utrzymywania rozwiązań BI w sektorze finansów. Jako pracownik departamentu MIS w bankach (Polbank EFG, Raiffeisen, BZWBK, Santander, BNP Paribas) rozwijał struktury raportowe i budował kompetencje z zakresu Data Quality oraz Data Governance. Uczestniczył w wielu projektach migracji danych będących efektem łączenia i transformacji instytucji finansowych. Brał udział w implementacji wymagań i regulacji takich jak Basel II, CRD, IRB, GDPR i CCPA, CMO (KIR) czy rekomendacje KNF. Obecnie pracuje w Biurze Zarządzania Danymi AXA gdzie implementuje struktury Data Governance i Data Quality w sektorze ubezpieczeń. Pasjonat Data Governance oraz Data Science i Machine Learning. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Uzyskał Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB) wydany przez Warszawski Instytut Bankowości.