Mariusz Jażdżyk


Autor książki “Chief Data Officer”, traktującej o tym jak przeprowadzić transformację opartą na danych. Jest ona dostępna w sprzedazy online: https://book.chiefdataofficer.pl/
Od dwudziestu lat związany z danymi, ich pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą, wykorzystywaniem, aspektem organizacyjnym, zarządzaniem zespołami, planowaniem architektury, technologii, projektowaniem systemów, modelowaniem i analityką data science. Świadomie i celowo przeszedł przez te płaszczyzny pracy z danymi, uczestnicząc w wielu projektach w administracji państwowej, Polkomtelu, Telekomunikacji Polskiej, Orange, grupie Publicis (Starcom, Zenith, Performics, Leo Burnett, Saatchi&Saatchi). Jako ekspert Komisji Europejskiej ocenia i kontroluje międzynarodowe projekty w ramach programu Horizon 2020.