Łukasz Bondaruk

Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2015 roku. Specjalizuje się w doradztwie prawno-regulacyjnym z obszarów prawa energetycznego, handlu i zaopatrzenia w energię, elektromobilności, technologii CCU oraz prawa pomocy publicznej. Łukasz doradza również podmiotom z sektorów energochłonnych oraz odnawialnych źródeł energii – zarówno od strony wytwórczej, jak i odbiorczej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branż cementowych, hutniczych, wydobywczych, przemysłu motoryzacyjnego czy spożywczego. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamkniętych systemów dystrybucyjnych, elektromobilności czy czystych technologii węglowych. Reprezentował przedsiębiorców w szeregu postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, doradzając zarówno w aspektach spornych, jak i ubiegając się o liczne koncesje na prowadzenie określonych rodzajów działalności gospodarczej. Jest autorem szeregu analiz, artykułów oraz opracowań problemowych, a także prelegentem licznych szkoleń i wykładów z zakresu prawa energetycznego. Przed dołączeniem do Bird & Bird swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego w odniesieniu do aspektów transgranicznego handlu energią elektryczną.