Łucja Sławianowska-Prywata

Doświadczenie z pracą w biznesie rozpoczęła od branży badawczej w ACNielsen Polska, gdzie była odpowiedzialna za analizy statystyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w analityce i zarządzaniu cenami. Od ośmiu lat związana z firmą Oriflame, w której stworzyła i wdrożyła proces strategii cenowej, zarządzania cenami oraz analiz cenowych dla regionu obejmującego ponad 20 rynków (EMEA). Obecnie odpowiedzialna za obszary pricingu, business intelligence i consumer insight w regionie rynków afrykańskich. Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor fizyki teoretycznej.