Krzysztof Witek

Adwokat, Affre i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, prawie karnym dla biznesu  i prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa karnego oraz prowadzi sprawy sporne przed sądami powszechnymi i organami ścigania. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań  dotyczących ochrony konsumentów.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.