Katarzyna Siwa

Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.
Jest radcą prawnym z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży energetycznej, w tym jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie energetycznym w jego aspekcie materialnym i procesowym, nie wyłączając procedur administracyjnych przed niezależnymi organami regulacyjnymi. Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych o znaczeniu strategicznym. Bierze udział w tworzeniu aktów branżowych o charakterze kształtującym prawa i obowiązki podmiotów energetycznych i telekomunikacyjnych. Z sukcesem brała udział w przeprocedowaniu zagadnień prawnych z obszaru energetycznego budzących wątpliwości w dorobku orzeczniczym. Zajmowała się analizą środowiska prawnego w zakresie obowiązków OSD w kontekście realizacji projektów związanych z elektromobilnością i programem Offshore oraz identyfikacją ryzyk i ich oceną w aspekcie problematyki prawnej związanej z przyłączeniem odbiorców do sieci OSD. Katarzyna ma również bogate doświadczenie w negocjowaniu umów o charakterze kolizyjnym w sektorze energetyki z kluczowymi przedsiębiorcami i instytucjami świadczącymi usługi użyteczności publicznej. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała będąc częścią zespołów prawnych podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2011 roku jest radcą prawnym.