Katarzyna Misztal

Od 13 lat związana z windykacją, zabezpieczeniami i ubezpieczeniami należności krótkoterminowymi małych i dużych podmiotów gospodarczych. Przez 10 lat na stanowisku Managera Ubezpieczeń i Windykacji w Spółkach Grupy Cersanit S.A.
Od trzech lat Wiceprezes Stowarzyszenia Skrzydlaci Dzieciom.
Od 2020 roku w firmie Cerrad  Sp.z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Płatności i Windykacji. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to zarządzanie procesem należności i zobowiązań handlowych ze szczególnym naciskiem na  zabezpieczenie i ubezpieczenie należności handlowych Spółki Cerrad. Zajmuje się windykacją  pośrednią i bezpośrednią (twarda  miękka), prowadzeniem negocjacji polubownych z dłużnikiem, mediacji, nadzorowaniem transakcji handlowych  w zakresie  ryzyka handlowego. Celem pracy są skuteczne działania zmierzające do rozwiązania problemu jakim jest zadłużenie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych prawnie dozwolonych środków dyscyplinujących dłużnika.
Od lutego 2020 do jej obowiązków należy kontrola na rozliczeniem należności i zobowiązań partnerów handlowych zarówno dostawców jak i odbiorców jak również weryfikacja i planowanie wydatków w Spółce Cerrad, Nowa Gala i Ceramika Gres.