Kacper Nosarzewski

Partnerem w warszawskiej firmie foresightowej 4CF.  Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i międzynarodowym. Jest autorem metodologii i facylitatorem projektów foresightowych dla Ministerstw Obrony Narodowej Polski oraz Holandii, ekspertem NATO. Prowadził warsztaty, wykłady i prezentacje dla firm i instytucji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego sektora zbrojeniowego, brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych w Europie, Afryce i Ameryce Południowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme. Członek Association of Professional Futurists (USA) oraz World Future Society (USA).