Justyna Gościńska-Bociong

Z branżą komunikacji i public relations związana już od kilkunastu lat. Obecnie w firmie Medicover odpowiada za działania komunikacyjne dla obszaru Healthcare Services w pięciu krajach (Polsce, Rumunii, Ukrainie, Węgrzech i Indiach). W ramach swoich obowiązków odpowiada za komunikację wewnętrzną, budowanie reputacji firmy, komunikację korporacyjną, relacje z mediami oraz działania brandingowe.

Przed rozpoczęciem pracy w Medicover pełniła funkcję Consulting Directora w jednej z największych sieciowych agencji – Havas PR Warsaw. Wcześniej związana z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz agencją Hill+Knowlton Strategies. Przez kilka lat pracowała także jako dziennikarka i wydawca w Telewizji Polskiej, gdzie była odpowiedzialna za programy o tematyce gospodarczej, społecznej i zdrowotnej.

Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, a także zdrowie publiczne na Uniwersytecie Szczecińskim.

Od kilku lat jurorka konkursu „Złote Spinacze” organizowanego przez Związek Firm Public Relations (ZFPR).