Joanna Perzyna

Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2015 r. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska, a także w procesie inwestycyjnym oraz w prawie nieruchomości, w szczególności w kwestiach związanych z zabezpieczeniem tytułu prawnego pod inwestycje w OZE. Doradza podmiotom z sektora energetycznego oraz przemysłowego w zakresie gospodarowania odpadami, handlu emisjami, realizacji inwestycji w źródła wytwórcze, w tym przy budowie instalacji OZE oraz instalacji typu „waste to Energy”, oraz w kwestiach związanych z CSR, w tym we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Joanna posiada także doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, w szczególności w kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadami, systemem EU ETS oraz budową źródeł wytwórczych. Ponadto brała udział w licznych badaniach prawnych due diligence oraz doradzała przy transakcjach dotyczących farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w departamencie prawnym jednej z największych firm z sektora energetyki odnawialnej w Europie, w kancelarii powiązanej z firmą należącą do Wielkiej Czwórki oraz w renomowanych polskich kancelariach. Joanna jest absolwentką prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu inwestycji budowlanych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Akademię Spółek organizowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.