Joanna Affre

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i sądami.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania).
Jest członkiem Zarządu Rady Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej oraz Doradcą Prezesa UOKiK (non-governmental advisor) w Międzynarodowej Sieci Konkurencji, a także członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz European Competition Lawyers Association (ECLA).
Jest rekomendowanym prawnikiem w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego w 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.