Jarosław Krasucki


Menadżer/ Konsultant ds. Bezpieczeństwa (Security, Loss Prevention) z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach branży m. in. FMCG oraz Telekomunikacji. Obszar specjalizacji:
• Zarządzanie obszarem bezpieczeństwa / ochrony organizacji (Łańcuch Dostaw, Transport, Magazyny, Fabryki);
• Przeprowadzanie audytów operacyjnych bezpieczeństwa (na poziomie lokalnym oraz globalnym: EMEA), wdrażanie rekomendacji z audytów
• Koordynowanie pracy oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi (firmy Ochrony Mienia); współpraca z instytucjami publicznymi (Policja, Prokuratura)
• Opracowywanie i wdrażanie procedur oraz programów w zakresie Bezpieczeństwa (m. in. polityka zarządzania kryzysowego)