Jakub Gil

Zajmuje się obsługą prawną sektora energetyki z uwzględnieniem rynku energii elektrycznej oraz paliw ciekłych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów, bieżącej obsłudze prawnej, postępowaniach regulacyjnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami w tym URE. Obszar jego praktyki obejmuje również wsparcie prawne dla firm zajmujących się energią, dążących do optymalizacji kosztów w oparciu o mechanizmy podatkowe i prawne. Współpracował przy opracowaniu analiz i opinii na temat ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opracowuje materiały prawne dotyczące zmian prawnych istotnych dla wyżej wymienionych branż. Uczestniczył w wielu konferencjach branżowych, warsztatach, seminariach oraz szkoleniach zarówno jako słuchacz, jak i wykładowca. Autor publikacji w magazynach branżowych.