Jacek Krupa

W obszarze Fakturowania, Rozliczeń, Windykacji i Płatności zarządzał w firmach: NETII Telekom S.A. Warszawa , Pilicka Telefonia S.A., EuroMacc Polska, PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A., Orange Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami billingu i rozliczeń w firmach telekomunikacyjnych. Przeprowadził z sukcesem wdrożenia systemów dla masowych operacji billingowych. Od roku 2003 związany z Orange Polska gdzie od 15 lat odpowiada za fakturowanie abonentów, rozliczenie ich płatności i windykację należności. W pracy skupiony na automatyzacji i elektronizacji procesów, zwolennik upraszczania.