Hubert Moryson-Kowalski


opis


Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał w największych spółkach handlowych w Polsce (w tym w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) oraz wiodących kancelariach prawnych (w tym w międzynarodowej kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright oraz kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki& Szlęzak).

Mec. Moryson-Kowalski zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektami realizowanymi w sektorze energetycznym oraz infrastrukturalnym, jak również reprezentacją klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru stosowania prawa cywilnego, regulacji sektorowych, czy prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Doradza również w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

Mec. Moryson-Kowalski jest również prelegentem i wykładowcą szkoleniowym, którego wieloletnie doświadczenie jest często wykorzystywane w codziennej pracy z klientami. Dotychczas mec. Moryson-Kowalski przeprowadził kilkadziesiąt różnego rodzaju szkoleń dla spółek z branży energetycznej (m.in. Grupa PGNiG, Grupa TAURON), jednostek samorządu terytorialnego, spółek z branży budowlanej, czy spółek z sektora FMCG. Tematyka szkoleń obejmowała przede wszystkim zagadnienia prawa cywilnego, prawa energetycznego (w szczególności zagadnienia związane z problematyką obrotu energią i paliwami gazowymi, zasadami taryfikowania, funkcjonowaniem operatorów systemów dystrybucyjnych, regulacji REMIT, systemu wsparcia, funkcjonowania i zmian rynku gazu), prawa zamówień publicznych czy też prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki równowagi kontraktowej
w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami oraz w relacjach przedsiębiorca – konsument. Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • Prawo energetyczne, z uwzględnieniem spraw kontraktowych, obrotu gazem ziemnym i energią oraz aspektów regulacyjnych i infrastrukturalnych sektora energetycznego;
  • Prawo cywilne, z uwzględnieniem spraw dotyczących realizacji robót budowlanych, kontraktów handlowych, sporów o odszkodowania i o uznanie wzorców umownych za niedozwolone;
  • Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparcia zamawiających w procesie przetargowym, czy też wsparcia wykonawców w sprawach związanych z postępowaniami przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.