Halina Pomykała

Od 18 lat pracuje w obszarze zarządzania procesami. Odpowiedzialna za system zarządzania procesami, zintegrowany system zarządzania w spółkach branży telekomunikacyjnej i energetycznej, podczas głębokich transformacji organizacji, uczestniczyła w projektach wdrażających podejście procesowe zarówno w organizacjach sektora prywatnego jak i publicznego. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami, pracowała w wielu programach zmian analizując obecną sytuację, projektując rozwiązania i koordynując zespoły procesowe.

Publikacje:

Pojęcie i rola architektury procesów, Problemy jakości nr 5 z 2011 r.

Rola procesów w modelu przedsiębiorstwa, Problemy jakości nr 12 z 2012 r.

Determinanty określające zakres procesu oraz kwalifikowanie działań do procesów, Problemy jakości nr 3 z 2014 r.