Grzegorz Pizoń

Partner w praktyce Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird.
Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym sektora energetycznego, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Doradza wiodącym krajowym i międzynarodowym grupom energetycznym, największym przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej (w szczególności z branży cementowej, hutniczej, szklarskiej, chemicznej i papierniczej) oraz instytucjom finansowym zaangażowanym w finansowanie projektów energetycznych i przemysłowych. Grzegorz posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem systemu handlu emisjami), prawa pomocy publicznej oraz w projektach z zakresu szeroko pojętego sustainability i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako doradca regulacyjny brał także udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i ustawy o rynku mocy, a na poziomie unijny – Dyrektywy ETS oraz Dyrektywy odpadowej. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych i wiodących krajowych kancelariach prawnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz Szkoły Głównej Handlowej. Opracowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa Unii Europejskiej.