Emil Stanicki

Od prawie 20 lat związany z logistyką,  zajmował stanowiska menedżerskie u Operatorów Logistycznych oraz w Łańcuchach Dostaw firm handlowych. Odpowiadał m.in.: za uruchamianie magazynów oraz obsługę logistyczną takich klientów jak Intersport, Panasonic, Lorea’l, BEKO. Następnie na stanowisku European Stock Manager w Łańcuchu Dostaw Thomson Sales Europe koordynował przepływy towarów na terenie Europy. Wdrażał projekty związane ze zmianą operatorów logistycznych. Obecnie zarządza procesami logistycznymi w Orange Polska S.A. (operacje magazynowe, transport, składowanie) dla produktów klienckich B2C/B2B, sieciowych, akcesoriów oraz materiałów reklamowych. Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, negocjuje warunki Umów, zabezpiecza jakość i efektywność kosztową. Inicjuje i przeprowadza zmiany.