Dariusz Budny


Doradca zarządów i ekspert w zakresie strategii rozwoju i ekspansji międzynarodowych organizacji, zarządzania potencjałem, budowy wartości firm i łańcucha wartości. Posiada bardzo bogate międzynarodowe doświadczenie w strukturach największych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw na poziomie Zarządów i Rad Nadzorczych zdobyte na kilkudziesięciu rynkach świata w kilkunastu branżach.