Andrzej Stefanowicz


opis


Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywał w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym współpracując z kancelariami prawnymi Baker & McKenzie oraz Norton Rose Fulbright. Związany był również ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. będąc zatrudnionym na stanowisku Kierownika Biura Prawnego.

Mec. Stefanowicz zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szerokim spektrum zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektami realizowanymi w sektorze energetycznym oraz infrastrukturalnym. Posiada także istotne doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (zarówno z perspektywy zamawiających, jak i wykonawców) oraz prawa budowlanego. Mec. Stefanowicz reprezentuje również klientów w sporach toczonych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru stosowania prawa cywilnego i prawa handlowego, jak również regulacji sektorowych.

Ponadto, mec. Stefanowicz posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe, które zdobywał podczas współpracy z dużymi klientami instytucjonalnymi, w szczególności spółkami z branży energetycznej (m.in. Grupa TAURON, ENEA Wytwarzanie S.A.), branży budowlanej czy też finansowej. Tematyka szkoleń obejmowała przede wszystkim zagadnienia prawa energetycznego (w szczególności zagadnienia związane z funkcjonowaniem operatorów systemów dystrybucyjnych, regulacji REMIT, systemu wsparcia, funkcjonowania i zmian rynku gazu), prawa zamówień publicznych (w szczególności spektrum zagadnień związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów o zamówienie publiczne) czy też prawa autorskiego (w szczególności umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy licencyjne).

Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • Prawo energetyczne – zagadnienia regulacyjne, problematyka umów handlowych przesyłania, dystrybucji, obrotu energią i gazem ziemnym, a także problematyka systemów wsparcia dla sektora energetycznego;
  • Prawo cywilne i handlowe – zagadnienia dotyczące realizacji kontraktów handlowych (w tym związanych z robotami budowlanymi), fuzji i przejęć (projekty M&A), sporów
    o odszkodowania;
  • Prawo zamówień publicznych – zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wsparciem zamawiających lub wykonawców w procesie przetargowym, a także wykonywaniem zawartych umów o zamówienie publiczne;
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów – sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz nieuczciwą konkurencję.