Controlling personalny i efektywność ZZL – 28/29 września

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że efektywność zasobów ludzkich w organizacji oraz efektywność działań zespołu personalnego jest możliwa do zmierzenia, sterowania i rozwijania z wykorzystaniem controllingu personalnego oraz analityki HR (w tym w oparciu o ,,twarde” wskaźniki).