Radzenie sobie ze stresem – 26 kwietnia

Celem szkolenia jest, nie tylko nauczenie uczestników technik oraz metod radzenia sobie ze stresem, ale rozszerzenie ich już „działających” i adekwatnych sposobów, które wpływają na szeroko pojęty dobrostan.