Reklamacje w transporcie – sytuacja w pandemii – 16 kwietnia

Szkolenie oparte na analizie przypadków z zakresu reklamacji w procesie transportowym