Reklamacje w transporcie – sytuacja w pandemii – 26 sierpnia

Szkolenie oparte na analizie przypadków z zakresu reklamacji w procesie transportowym