Równe traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii

Szkolenie online skoncentrowane na tematyce antymobbingowej i antydyskryminacyjnej dla kadry menedżerskiej