Szkolenia zamknięte

Od lat specjalizujemy się w organizacji szkoleń zamkniętych B2B. Współpracujemy z szerokim gronem trenerów, coachów, ekspertów, którzy gwarantują najwyższy poziom merytoryki. Priorytetem dla nas jest wiedza i doświadczenie, a nie nudne teoretyczne wykłady. Stawiamy na rozwój, dotrzymując kroku dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku, dzięki czemu możemy sprostać najtrudniejszym oczekiwaniom naszych Klientów.

Kompleksowość

Jako wieloletni organizator konferencji i spotkań praktyków tworzymy kompleksowe projekty szkoleń pracowników zarówno na płaszczyźnie rozwoju kompetencji miękkich, jak i wiedzy specjalistycznej.

Podejście

Do każdego Partnera podchodzimy indywidualnie przygotowując za każdym razem program szyty na miarę jego potrzeb i angażując najlepszych trenerów oraz
praktyków.

Doświadczenie

Nasza wiedza i kompetencje
wynikają z ponad 10-letniego
doświadczenia na rynku konferencji, warsztatów, szkoleń oraz eventów. W tym czasie nasz zespół zrealizował już ponad 1100 wydarzeń biznesowych.

Szkolenia zamknięte w naszej ofercie

Matematyka biznesowo-handlowa

Znajomość matematyki biznesowej pozwoli uczestnikom warsztatów efektywniej zarządzać rentownością prowadzonych działań handlowych, świadomie planować portfolio produktów i promocje cenowe, a także zrozumieć jaki jest koszt …
Zobacz

Skuteczny lider hybrydowy

Aby wspomóc menadżerów rozwijaniu ich umiejętności zarządzania w nowej rzeczywistości proponujemy praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem hybrydowym. Zapraszamy na szkolenie oparte o case study …
Zobacz

Sprzedaż 5.0

Poznaj strategię sprzedaży w cyfrowym świecie -> wygeneruj ok. 100 tys dol. w 1 kwartale od czasu jej stosowania!
Zobacz

Design Thinking w HR

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników HR – specjalistów, menedżerów, rekruterów i biznes partnerów – wszystkich, którym zależy na tworzeniu skutecznych i efektywnych rozwiązań, które będą …
Zobacz

Warsztaty improwizacji stosowanej

Rozwiń swoje kompetencje miękkie, inteligencję emocjonalną oraz umiejętność skutecznego działania bez schematu podczas interaktywnych warsztatów improwizacji stosowanej z I’MPRO IMPRO.
Zobacz

Analityka HR

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z analityką HR, jej narzędziami i dobrymi praktykami.
Zobacz

Employee Experience w praktyce

Zapraszamy na szkolenie, w którego trakcie dowiesz się, jak można krok po kroku zastosować w praktyce filozofię budowania pozytywnego EX (doświadczeń pracowników).
Zobacz

Nowoczesny HR Business Partner

Szkolenie przeznaczone jest dla HR Business Partnerów, którzy chcą lepiej rozumieć swoją rolę w organizacji i stać się bardziej efektywnymi partnerami biznesu.
Zobacz

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Celem szkolenia jest przekrojowe omówienie kierunków rozwoju regulacji prawnych oraz zmian techniczno-organizacyjnych istotnych dla efektywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej w Polsce.
Zobacz

Zarządzanie sobą w czasie

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie, tj. między innymi: priorytetyzacji zadań, układania kalendarza, podejmowania decyzji.
Zobacz

Excel średnio zaawansowany

Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanego posługiwania się narzędziami dostępnymi w programie MS Excel.
Zobacz

Excel zaawansowany

Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanego posługiwania się narzędziami dostępnymi w programie MS Excel.
Zobacz

Kultura feedbacku w zespole

Celem szkolenia przekazanie wiedzy, jak wprowadzić w codziennych relacjach i w pracy zespołowej kulturę wzajemnego feedbacku i ciągłego doskonalenia się.
Zobacz

Inne tematy, z których możemy przeszkolić Państwa pracowników

Efektywna komunikacja w zespole produkcyjnym • Zarządzanie różnorodnością w zespole produkcyjnym • Zarządzanie czasem własnym • Zarządzanie czasem pracy pracowników produkcyjnych • Sztuka profesjonalnej prezentacji • Negocjacje międzydziałowe • Lean manufacturing • Zarządzanie zespołem produkcyjnym • Rozwiązywanie konfliktów na produkcji • Rozmowy oceniające z pracownikami

Energetyka podstawy wiedzy • Project management w energetyce • Handel energią – bilansowanie, narzędzia, zmiany rynkowe • Prawo energetyczne • Energetyka a polityka klimatyczna • Odnawialne źródła energii • Hurtowy i detaliczny rynek energii • Prognozowanie cen energii • Strategie zawierania umów gazowych • Audyt energetyczny • Rynek mocy

Podstawy statystyki i analizy danych • Wprowadzenie do me­tod ekonometrycznych • Analiza danych dla ekonomistów i fi­nansistów • Prognozowanie i zarządzanie popytem • Robotic Process Automation • Visual Management • Analiza statystycz­na w R • Mapowanie procesów • Machine Learning • Analityka predykcyjna w biznesie • Zarządzanie projektami analitycznymi

Pricing management • Merchandising • Category management • ROI – pomiar efektywności kampanii marketingowych • Za­awansowane techniki sprzedaży • Profesjonalna obsługa klienta • Trade marketing – metody wsparcia wzrostu sprzedaży • Lead Generation – jak skutecznie pozyskiwać nowych klientów • Lead Nurturing – jak skutecznie dbać o swoich przyszłych klientów • Revenue management

Controlling HR • Pozafinansowe systemy motywowania pra­cowników • Employer Branding • Wykorzystanie Excela w co­dziennej pracy HR-owca • Modele kompetencji • Zarządzanie talentami • Motywowanie i budowanie zaangażowania • Jak mierzyć rentowność inwestycji w rozwój pracowników • Warto­ściowanie stanowisk • Komunikacja wewnętrzna w organizacji • Analityka w HR

Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników • Auto­motywacja • Rekrutacja i selekcja pracowników • Model stylów kierowania wg Blancharda (przywództwo sytuacyjne) • Delego­wanie zadań • Asertywność • Radzenie sobie ze stresem • Wy­stąpienia publiczne • Skuteczna komunikacja • Przeciwdziałanie mobbingowi • Zarządzanie projektami

Czas pracy kierowców • Optymalizacja procesu transportowego • Kontroling logistyki i łańcucha dostaw • Zabezpieczanie ładunku • ADR – transport, składowanie i oznaczanie materiałów niebezpiecznych • Reklamacje w procesie transportowym • Umowy w transporcie – kruczki, błędy, niedozwolone klauzule • Najczęściej nakładane kary przez polskie i zagraniczne organy kontroli

Szkolenia z innowacyjności • Szkolenia dla Bankowości/Ubez­pieczeń • Szkolenia dla najwyższej kadry zarządzającej • Szko­lenia dla call center • Szkolenia dla Bankowości/Ubezpieczeń • Szkolenia dla farmacji • Szkolenia prawnicze • Design Thinking – projektowanie innowacyjnych rozwiązań


Zainteresował Państwa któryś z zaproponowanych tematów? A może nie udało się znaleźć szkolenia odpowiedniego dla specyfiki Państwa organizacji?

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się sprostać indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom.

Jak wygląda nasz proces szkoleniowy?

Szkolenie nie stanowi jednorazowego wydarzenia w firmie, jest zaledwie elementem złożonego procesu, którego efektem ma być określony CEL, taki jak: wzrost efektywności, poprawa komunikacji, skuteczniejsze planowanie, efektywne delegowanie, motywowanie…

Aby szkolenie przyniosło spodziewane efekty, musi być zachowana kolejność poszczególnych etapów procesu, opracowanego tak, aby treść warsztatu była w pełni dopasowana do Państwa Potrzeb.

Analiza

Przeprowadzimy szczegółową analizę potrzeb wyznaczonej grupy oraz firmy, jej celów, jakie musimy osiągnąć. Indywidualne podejście do każdego projektu szkoleniowego wymaga dokładnej analizy bieżących i oczekiwanych sposobów działania firmy i dopracowania pod tym kątem programu, materiałów szkoleniowych i ćwiczeń. Wierzymy, że gruntowne podejście do przygotowania daje szanse na trwały efekt.

Stałym jej elementem są wywiady, obserwacje, nagrania oraz ankiety. Najczęściej stosowanymi przez nas narzędziami badawczymi w procesie rozpoznawania oraz analizy potrzeb szkoleniowych są m.in.:

  • wywiad bezpośredni (badanie opinii),
  • wywiad zogniskowany,
  • badanie ankietowe,
  • techniki socjometryczne (socjogram, obserwacja uczestnicząca),
  • opis stanowiska,
  • testy,
  • analiza wtórnych źródeł informacji (prasa branżowa, materiały promocyjne, foldery, raporty, wyniki analiz z wcześniejszych audytów),
  • obserwacja lub symulacja,
  • studium przypadku, arkusz diagnostyczny.

W procesie weryfikacji potrzeb szkoleniowych dokonujemy pomiarów, wykorzystując różne narzędzia oraz metody badawcze jednocześnie, w celu uzyskania jak najbardziej trafnej diagnozy sytuacji.

Koncepcja

Żeby zaoferować Państwu szkolenia “szyte  na miarę”, dostosowane do potrzeb, aktualnej sytuacji firmy, zespołu, każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy indywidualnie, zarówno od strony programu, jak i wykorzystanych ćwiczeń, dopasowanych do specyfiki szkolonej grupy. Dzięki takiemu dopasowaniu uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia, rozwiązania, odpowiedzi, dużo łatwiej jest im wdrażać wiedzę i umiejętności w codzienną pracę (eliminujemy konieczność samodzielnego przekładania z ćwiczeń np. zarządzania w kompletnie innych strukturach niż Państwa).

Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie osobami na budowach jest inne niż osobami w biurze. Cały materiał będzie realizowany na Państwa realiach, przykładach i symulacjach sytuacji pisanych specjalnie dla Państwa.

Szkolenie

Szkolenia, w większości przypadków, prowadzone są w małych grupach (8 – 16 osób) w formie warsztatów, obejmujących symulacje i ćwiczenia zespołowe, studia przypadków, prezentacje, odgrywanie ról. Wybrane zadania są wykonywane przed kamerą wideo, tak ażeby każdy z uczestników miał możliwość dokonania obiektywnej oceny własnych zachowań. Dbamy o to, żeby nasze szkolenia były skuteczne i dały faktyczne odzwierciedlenie w codziennej pracy.  Wnioski z ćwiczeń są podstawą do przygotowywania w trakcie zajęć przez każdą osobę uczestniczącą w warsztatach indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji.

Blisko 80 % szkolenia to  warsztaty, scenki, analiza nagrań wideo, gry strategiczne oraz ćwiczenia oparte na studium przypadku. Szkolenia są WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Kontrola

Zarówno w trakcie przygotowywania szkolenia, jak i po jego zakończeniu, ściśle współpracujemy z firmą, doradzając naszym Klientom w zakresie utrwalania i jak najbardziej efektywnego wykorzystania umiejętności nabytych podczas zajęć. Również uczestnicy szkoleń mogą uzyskać pomoc, radę czy odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Materiały szkoleniowe

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie skryptu jak również elektronicznej. Dzięki temu w każdej chwili będzie miał możliwość przypomnienia oraz pogłębienia swojej wiedzy w celu swobodnego przełożenia zdobytych umiejętności na codzienną pracę. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma nagranie własnych wystąpień przed kamerą, jeżeli będziemy nagrywać, po to, aby sam mógł zobaczyć elementy, które powinien doskonalić w celu poprawienia swojej skuteczności.

Lista szkoleń zamkniętych, które zrealizowaliśmy (chronologicznie)

Zainteresował Cię któryś z tematów szkoleń? Możemy zorganizować je w Twojej firmie. Napisz do nas.

PGE, Rynek energii – poziom zaawansowany, 17-18-19, 24-25-26 kwietnia 2021, 24h wireless signal, icon, image szkolenie online
PGE, Rynek energii – poziom zaawansowany, 22-23-24-25-26-31 marca 2021, 24h wireless signal, icon, image szkolenie online
PGE, Rynek energii – podstawy wiedzy, 15-16, 18-19 marca 2021, 16h wireless signal, icon, imageszkolenie online
PGE, Rynek energii – podstawy wiedzy, 9-10-11-12 marca 2021, 16h wireless signal, icon, imageszkolenie online
PGE, Morska energetyka wiatrowa, 5-6 marca 2021, 8h wireless signal, icon, image szkolenie online
PGE, Rynek energii – poziom zaawansowany, 17-18-19, 24-25-26 lutego 2021, 24h wireless signal, icon, image szkolenie online
Volkswagen Financial Services, Jak pisać, aby być czytanym, 19 stycznia 2021, 8h wireless signal, icon, image szkolenie online
Orange, Rynek energii elektrycznej w Polsce, 2-3-4-14-15 grudnia 2020, 20 h wireless signal, icon, image szkolenie online
Volkswagen Financial Services, (Projekt rozwojowy dedykowany 20 pracownikom Klienta realizowany od 17 listopada do 17 grudnia 2020 2019). W ramach projektu realizowane były poniższe szkolenia online:
– Priorytetyzacja zadań cz. 1, 8h
– Umiejętność organizacji siebie w czasie cz. 1, 8h
– Asertywność w komunikacji z Klientem cz. 1, 8h
– Trudne sytuacje cz. 1, 8h
– Efektywny feedback cz. 1, 8h
– Efektywny feedback cz. 2, 8h
– Asertywność w komunikacji z Klientem cz. 2, 8h
– Trudne sytuacje cz. 2, 8h
– Priorytetyzacja zadań cz. 2, 8h
– Umiejętność organizacji siebie w czasie cz. 2, 8h
PGE, Rynek energii – poziom zaawansowany, 15-16, 22-23, 29-30 września 2020, 24h wireless signal, icon, image szkolenie online
PGE, Rynek energii – podstawy wiedzy, 24-26, 29-30 czerwca 2020, 16h wireless signal, icon, image szkolenie online
Volkswagen Financial Services, Inteligencja emocjonalna, 18-19 czerwca 2020, 16h wireless signal, icon, image szkolenie online
Strausse Caffe, Kierowanie pracą zdalną, 8-9 czerwca 2020, 8h wireless signal, icon, image szkolenie online
MAKRO, Controlling personalny, 15 stycznia 2020, 8h
Nordkalk, Telefoniczna i mailowa obsługa Klienta, 11 grudnia 2019, 8h
PGE, Rynek Energii – Podstawy Wiedzy, 9-10 grudnia 2019, 16h
Volkswagen Leasing, Sztuka optymalnej skuteczności (szkolenie z automotywacji i proaktywnej sprzedaży), 2-3 grudnia 2019, 16h
MAKRO, Controlling personalny, 21-22 listopada 2019, 16h
PGE, Rynek Energii – Podstawy Wiedzy, 4-5 listopada 2019, 16h
PGNiG, Zarządzanie zespołem na poziomie brygadzisty (Projekt rozwojowy dedykowany 15 brygadzistom realizowany od października do listopada 2019). W ramach projektu realizowane były poniższe szkolenia:
Kierowanie pracownikami kopalni: budowanie autorytetu szefa, 16h
Kierowanie pracownikami kopalni: komunikowanie się w zadaniach, 16h
PGE, Rynek energii – grupa zaawansowana, 14-16 października 2019, 24h
PGNiG, Prawo Geologiczne i Górnicze, 25-26 września 2019, 16h
Ministerstwo Energii, Mechanizmy wsparcia operacyjnego OZE i wysokosprawnej kogeneracji cz. 2, 16-17 września 2019,
PGE, Rynek energii – grupa zaawansowana, 3-4 i 10 czerwca 2019, 24h
Ministerstwo Energii, Mechanizmy wsparcia operacyjnego OZE i wysokosprawnej kogeneracji cz. 1, 27-28 maja 2019, 16h
PGE, Rynek Energii – Podstawy Wiedzy, 9-10 maja 2019, 16h
PGE, Rynek energii – grupa zaawansowana, 4-5 i 10 kwietnia 2019, 24h
PGE, Rynek Energii – Podstawy Wiedzy, 7-8 marca 2019, 16h
PGE, Rynek energii – grupa zaawansowana, 22-23-24 października 2018, 24h
PGNiG, Zarządzanie zespołem na poziomie brygadzisty (Projekt rozwojowy dedykowany 30 brygadzistom realizowany od września do listopada 2018). W ramach projektu realizowane były poniższe szkolenia:
Kierowanie pracownikami kopalni: komunikowanie się w zadaniach, 32h
Kierowanie pracownikami kopalni: budowanie autorytetu szefa, 32h
Volkswagen Leasing, Ja w zmianie (Projekt rozwojowy dedykowany 20 przedstawicielom handlowym Klienta realizowany od stycznia do czerwca 2019). W ramach projektu realizowane były poniższe szkolenia:
–  Budowanie Zespołu w zmianie – warsztaty integracyjno – komunikacyjne, 16h
–  Rozmowy z trudnym Klientem, 16h
– Asertywność w kontaktach z Klientem, 16h
Negocjacje z Klientem, 16h
Zarządzanie priorytetami, 16h
Budowanie Zespołu w zmianie – warsztaty integracyjno – komunikacyjne (follow-up), 16h
Nordkalk, Prawo Geologiczne i Górnicze, 10 października 2018, 8h
Fanar, Prawidłowe dokumentowanie transakcji fakturą VAT, 11 września 2018, 8h
Mazars, Zarządzanie czasem, 10 września 2018, 8h
CEDC, Optymalizacja procesów logistycznych, 17.05.2018, 8h
Doehler, Warsztaty Mindfulness – trening redukcji stresu, 28 listopada 2017, 8h
Volkswagen Leasing/Skoda, Biznes Ekspert (Projekt rozwojowy dedykowany 18 przedstawicielom handlowym Klienta realizowany od października 2017 do marca 2018). W ramach projektu realizowane były poniższe szkolenia:
Mindset nowoczesnego sprzedawcy –  Challenger, 16h
Typologie psychologiczne Klientów, 16h
Profesjonalna obsługa Klienta, 16h
Efektywne spotkanie biznesowe, 16h
Skuteczne negocjacje z Klientem zewnętrznym, 16h
Herbapol Lublin, Controlling Personalny, 19 stycznia 2018, 16 lutego 2018, 16h
PGNiG, Prawo Geologiczne i Górnicze, 14-15 grudnia 2017, 16h
PGE, Rynek Energii – Podstawy Wiedzy, 12-13 grudnia 2017, 16h
Europejski Fundusz Leasingowy, Design Thinking, 05 grudnia 2017, 8h
Meterne, Design Thinking – innowacje „dżemią” w owocach, 29-30 listopada 2017, 16h
H&M, Train the Trainer, 29 listopada 2017, 8h
Doehler, Sprzedaż metodą SPIN, 17 października 2017, 8h
Auchan Polska, Excel – zaawansowany, 28-29 września 2017, 16h
FM Logistic, Design Thinking, 27 września 2017, 8h
Polfarmex, Lean Manufacturing, 19 maja 2017, 8h
TESCO, Wystąpienia publiczne, I grupa: 21 kwietnia 2017, II grupa: 28 kwietnia 2017, 16h
PGE, Rynek energii, 20-21 kwietnia 2017, 16h
Doehler, Analiza transakcyjna, 19 kwietnia 2017, 8h
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”, Zasady audytu energetycznego przedsiębiorstwa, 14 marca 2017, 8h
Doehler, Efektywna komunikacja w zgranym zespole, 08 marca 2017, 8h
KIEL Polska, Mobbing w miejscu pracy, 01 lutego 2017, 8h
TOPAZ, Pricing Management, 18-19 stycznia 2017, 16h
Domy Drewniane Danmar, Techniki pozyskiwania klientów, 13-14 stycznia 2017, 16h
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”, Efektywność Energetyczna, 10 stycznia 2017, 8h
Reckitt Benckiser Production, Pomiary elektryczne, 08 grudnia 2016, 8h
Doehler, Zaawansowane techniki sprzedaży B2B, 16-17 listopada 2016, 16h
Animex, Czas pracy kierowców, 4 lipca 2016, 8h
WSO Ostróda, Proces skutecznej rekrutacji, 05-06 września 2016, 16h
Jeronimo Martins, Efektywne Pisanie i Redagowanie Tekstów, 06 maja 2016, 8h
Nova Trading, Modele Kompetencji, 30 marca 2016, 8h
Totalizator Sportowy, Merchandising w HoReCa, 18 lutego 2016, 8h
PGE, Energetyka – Podstawy Wiedzy, I grupa: Warszawa, 10-12 czerwca 2015,  II grupa: Warszawa, 22-24 czerwca 2015, III grupa: Warszawa, 20-22 lipca 2015, 72h
Bank Zachodni WBK, Automotywacja, 24 kwietnia 2015, 4h
Wiśniowski, Train the Trainer, Wielogłowy, 13-14 kwietnia 2015, 16h
Domy Drewniany Danmar, Kompleksowy Trening Sprzedaży, 20-21 lutego 2015, 16h
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”, Kontrakty Międzynarodowe, 16-17 lutego 2015, 16h
Echo Investment, Finanse dla Prawników, Kielce, 15 listopada 2014, 8h

Poznaj opinie naszych klientów o organizowanych przez nas szkoleniach

Jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym?

Wypełnij formularz kontaktowy!

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie odbywają się wydarzenia organizowane online?

Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl

2. Jakich programów potrzebuję, aby korzystać z platformy szkoleniowej?

Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania.

3. Jak otrzymam dostęp do platformy?

Wystarczy zarejestrować się dokonując zakupu wydarzenia.

4. Jak rozpoczyna się wydarzenie online?

W dniu wydarzenia należy ZALOGOWAĆ SIĘ DO PLATFORMY o określonej w harmonogramie godzinie, o której prelegenci będą wygłaszać swoje prelekcje zgodnie z agendą zadeklarowaną przez organizatora.

5. Czy można zadawać pytania prelegentem?

Po każdej prelekcji odbędzie się SESJA PYTAŃ, w trakcie której uczestnicy będą mieli możliwości zadania pytań prelegentowi.

7. Czy uczestnicy wydarzenia będą mogli rozmawiać ze sobą?

Tak. W trakcie prelekcji można będzie WYMIENIAĆ SIĘ OPINIAMI Z INNYMI UCZESTNIKAMI wydarzenia na dedykowanym czacie publicznym. Będzie możliwość rozmowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wydarzenia na czacie prywatnym.

8. Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu?

Tak. Wydarzenie zakończy się przesłaniem ELEKTRONICZNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA.