Szkolenie zamknięte

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Formuła online lub stacjonarnie – Ty decydujesz!

Cele i korzyści szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z kierunkami rozwoju regulacji prawnych oraz zmian techniczno-organizacyjnych istotnych dla efektywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej w Polsce zarówno po stronie przedsiębiorstw energetycznych jak i odbiorców energii. W tematyce szkolenia ujęto najistotniejsze obszary rynku energii elektrycznej opisane w polityce energetycznej Unii Europejskiej do 2050 oraz w przygotowywanej Polityce energetycznej Polski do roku 2040: odnawialne źródła energii, kogenerację, rozproszone źródła energii, magazynowanie energii, elektromobilność oraz energetykę jądrową.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest dedykowane do pracowników przedsiębiorstw i instytucji, w których zagadnienia energetyczne są istotnym elementem ich bieżącej działalności lub strategii.  

W programie m.in.:

hook, ok, check Rola OZE w polskim systemie elektroenergetycznym

hook, ok, check Rozproszone źródła energii, Prosumenci, Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

hook, ok, check OZE w Polityce energetycznej Polski do 2040

hook, ok, check Rola kogeneracji w polskim systemie elektroenergetycznym

hook, ok, check Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030

hook, ok, check Energetyka jądrowa


Program szkolenia obejmuje 4 sesje (po 4h dydaktyczne każda)

Program szkolenia:

Sesja 1

Blok I – Odnawialne źródła energii cz. 1: Ustawa o OZE, rodzaje źródeł oraz uwarunkowania ich pracy, rola OZE w polskim systemie elektroenergetycznym

 • Wprowadzenie – cechy OZE i przyczyny ich wsparcia
 • Ustawa o OZE i wybrane rozporządzenia
 • Rodzaje źródeł OZE
 • Uwarunkowania pracy poszczególnych źródeł OZE w warunkach polskich
 • Rola OZE w polskim systemie elektroenergetycznym

Blok I – Odnawialne źródła energii cz. 2: obecny i stary model wsparcia OZE w Polsce, Wyniki przeprowadzonych aukcji OZE, wnioski

 • Obecny system wsparcia OZE
 • Stary system wsparcia OZE
 • Porównanie starego i obecnego systemu wsparcia OZE
 • Wyniki przeprowadzonych aukcji OZE, wnioski

Sesja 2

Blok I – Odnawialne źródła energii cz. 3: Rozproszone źródła energii, Prosumenci, Klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wnioski

 • Rozproszone źródła energii
 • Prosumenci
 • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – uwarunkowania organizacyjno-prawne zagrożenia i szanse
 • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – korzyści dla uczestników
 • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – zagrożenia i szanse

Blok I – Odnawialne źródła energii cz. 4: OZE w Polityce energetycznej Polski do 2040  

 • OZE w PEP 2040
 • OZE w ocenie realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
 • OZE we wnioskach z analiz prognostycznych dla sektora paliwowo- energetycznego
 • OZE w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do 2040 r.
 • Podsumowanie

Sesja 3

Blok II – Kogeneracja cz.1: Ustawa o wysokosprawnej kogeneracji, rodzaje źródeł oraz uwarunkowania ich pracy, rola kogeneracji w polskim systemie elektroenergetycznym

 • Wprowadzenie – cechy kogeneracji i przyczyny jej wsparcia
 • Ustawa o wysokosprawnej kogeneracji i wybrane rozporządzenia
 • Rodzaje źródeł kogeneracyjnych
 • Uwarunkowanie pracy poszczególnych rodzajów źródeł CHP w warunkach polskich
 • Rola kogeneracji w polskim systemie elektroenergetycznym

Blok II – Kogeneracja cz.2: obecny i stary system wsparcia kogeneracji, nowe uwarunkowania a realia pracy kogeneracji

 • Stary system wsparcia kogeneracji w ustawie prawo energetyczne
 • Obecny system wsparcia w ustawie o promowaniu kogeneracji
 • Nowe uwarunkowania a realia pracy kogeneracji
 • Obecne bariery rozwoju kogeneracji
 • Wnioski

Sesja 4

Blok III – Nowe trendy w energetyce cz. 1- magazyny energii, źródła rozproszone, elektromobilność, Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030

 • Magazyny energii
 • Źródła rozproszone  
 • Elektromobilność
 • Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030

Blok III – Nowe trendy w energetyce cz. 2. – energetyka jądrowa

 • Energetyka jądrowa w PEP 2040
 • Rola energetyki jądrowej w walce ze zmianami klimatu
 • Zastosowanie nowych technologii jądrowych w produkcji ciepła dla przemysłu
 • Potencjalny wpływ energetyki jądrowej na gospodarkę kraju
 • Za i przeciw EJ

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania