Szkolenie zamknięte

Równe traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii

Formuła online

Niewątpliwie wybuch pandemii COVID-19 był dla przedsiębiorców największym wyznaniem w 2020 roku.

Pracodawcy wciąż mierzą się w wyzwaniami jakimi jest sposób organizacji pracy w czasie pandemii, przestrzeganie podwyższonych standardów BHP i prawidłowa ochrona życia i zdrowia pracowników. Jednak te najbardziej aktualne tematy nie zwalniają pracodawców z realizacji innych obowiązków wynikających z prawa pracy tj. respektowanie zasady równego traktowania, zakaz dyskryminacji czy przeciwdziałanie mobbingowi.

Uwzględniając aktualne okoliczności warto odpowiedzieć na pytania, czy, i ewentualnie jak, pandemia wpłynęła na przestrzeganie tych obowiązków.

Dla kogo:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę menedżerską, osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji – pracowników działów HR oraz członków komisji antymobbingowych

Uczestnik szkolenia dowie się:

hook, ok, check jakie są przesłanki do uznania praktyk za dyskryminujące

hook, ok, check jak wygląda najnowsze orzecznictwo

hook, ok, check w oparciu o przykłady, jakie zachowania kwalifikują się do dyskryminacyjnych

hook, ok, check jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

hook, ok, check czym różni się mobbing od dyskryminacji


Program spotkania obejmuje 1 dzień szkoleniowy, podczas którego uczestnik otrzyma komplet wiedzy i informacji z zakresu przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym i mobbingowi.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

BARBARA KLIMCZYK

Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird.

Jest specjalistką z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility). Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes

PAULA KOCZARA

Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznym, szczególnie w zagadnieniach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania polityk wynagradzania, benefitach pracowniczych, zgodności z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek, negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie w polskich kancelariach prawnych. Poprzednio pracowałam w renomowanej butikowej kancelarii prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekonomicznym aspektom ubezpieczeń społecznych. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Partner Szkolenia

Harmonogram:

9:30 Powitanie uczestników, wskazówki praktyczne

9:40 Wstęp

 • Wprowadzenie – równe traktowanie w zatrudnieniu w czasie pandemii
 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu – zagadnienia ogólne

10:10 Przerwa na kawę

10:25 Zakaz dyskryminacji

 • Pojęcie dyskryminacji i przesłanek dyskryminacyjnych
 • Przejawy dyskryminacji: dyskryminacja pośrednia i dyskryminacja bezpośrednia
 • Molestowanie i molestowanie seksualne
 • Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie
 • Przykłady zachowań dyskryminacyjnych

11:40 Przerwa na kawę

11:55 Nakaz przeciwdziałania mobbingowi

 • Pojęcie mobbingu
 • Skutki mobbingu
 • Obowiązek pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
 • Mobbing w orzecznictwie
 • Przykłady zachowań mobbingowych

13:10 Przerwa na lunch

13:40 Podsumowanie

 • Mobbing a dyskryminacja – podobieństwa i różnice
 • Roszczenia związane z dyskryminacją i mobbingiem
 • Działania pracodawcy przeciwdziałające dyskryminacji i mobbingowi

14:40 Przerwa na kawę

14:45 Dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii

 • Przejawy dyskryminacji w czasie pandemii
 • Przejawy mobbingu w czasie pandemii
 • Dobre praktyki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w czasie pandemii

15:40 Sesja pytań i odpowiedzi

16:00 Zakończenie szkolenia

Zapisz się

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zapisuję się na szkolenie zamknięte

Równe traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz wziąć udział w tym warsztacie albo chciałbyś zgłosić na warsztat swoich pracowników, zostaw nam swoje dane.

Zgoda marketingowa

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi w postaci obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności (https://online.trioconferences.pl/polityka-prywatnosci/ ) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Masz pytania?

Joanna Jamka

Conference Director
500-161-297

j.jamka@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania