Szkolenie otwarte 22 marca

Radzenie sobie ze stresem

Formuła online

Efektem szkolenia będzie poszerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie:

 • świadomego analizowania przyczyn oraz źródeł stresu, a także umiejętności odróżniania faktów od własnych opinii (błędy atrybucji, czyli oceny);
 • umiejętności kontrolowania własnych trwałych przekonań (co do osób i zdarzeń), które wpływają na realistyczne ocenianie sytuacji;
 • wiedzy o tym CO jest moim źródłem aktualnego stresu versus NA CO (osoby i zdarzenia) się stresuję w swoim aktualnym życiu;
 • prostych technik, czy też metod wspierających w radzeniu sobie z sytuacjami wzbudzającymi silne emocje, które powstrzymują przed działaniem;
 • planowania mikrodziałań w swoim życiu, wpływających na dobrostan psychofizyczny a także jakość życia.

Program szkolenia prowadzony jest w formie interaktywnej, nie tylko trenerka – uczestnik/uczestnicy, ale także uczestnik – uczestnik, z moderacją trenera. Przewidziane formy to: ćwiczenia indywidualne oraz w podgrupach, casy i w ich ramach burze mózgów oraz dyskusje moderowane; przewidziane jest również wykorzystanie multimediów.

Dla kogo:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby narażone na sytuacje stresowe zarówno w pracy jak i życiu prywatnym, które chcą zrozumieć stres i świadomie wykorzystywać go dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania.

Wymagania techniczne spotkania online:

 • Stałe łącze internetowe
 • Kamera internetowa
 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

W programie m.in. :

hook, ok, check Objawy stresu – czyli sygnały z ciała, z myślenia i z zachowania

hook, ok, check Jak oddzielać fakty od ocen i opinii, jako sposób na radzenie sobie ze stresem

hook, ok, check CO mnie stresuje i NA CO się stresuję

hook, ok, check Techniki szybkiego wygaszania reakcji na stres – metoda odraczania oraz dekoncentracji uwagi na sytuacji trudnej

hook, ok, check Filozofia Self Life Balance (Równowaga Życiowa).

hook, ok, check Wpływ zdrowia (ogólny dobrostan)  na radzenie sobie ze stresem oraz wpływ stresu na nasze zdrowie (ogólny dobrostan).


Program spotkania obejmuje 1 dzień szkoleniowy, podczas którego nauczymy uczestników technik oraz metod radzenia sobie ze stresem.

SZKOLENIE POPROWADZI:


Magdalena Trus-Urbańska

Psycholog z doświadczeniem terapeutycznym, specjalistka zarządzania kryzysem, trenerka biznesu i negocjatorka, wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w biznesie zdobywała na stanowisku Dyrektora Komunikacyjnego w Agencji Komunikacji Marketingowej; będąc negocjatorem w instytucji publicznej oraz negocjując dla firm prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa. Jako konsultant brała udział w tworzeniu strategii antykryzysowych a także realizując programy rozwijające kompetencje managerów w tym zakresie.
Jako psycholog, pracowała w zespołach terapeutycznych, a także prowadząc praktykę prywatną.
Jako trener i wykładowca łączy swoją wiedzę oraz doświadczenie psychologiczne z biznesowym. Szkoli przede wszystkim z umiejętności odnoszących się do właściwości osobowościowych  oraz poznawczych człowieka (potocznie zwanych „miękkimi”): porozumiewanie się (komunikacja), budowanie zaangażowanych zespołów, efektywność osobista, zarządzanie zaufaniem, myślenie krytyczne i refleksyjne, myślenie poza schematami w kreatywności i innowacyjności, przeciwdziałanie samoutrudnieniom w pracy zespołowej i efektywnej współpracy, zarządzanie kryzysem, negocjacje, inteligencja emocjonalna, strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami / emocjami i in.

PROGRAM SZKOLENIA:

8:45-9:00 Przywitanie uczestników, kwestie techniczne i organizacyjne

 1. Wiele oblicz stresu  – diagnoza i analiza indywidualnych źródeł stresu w pracy i w życiu osobistym.
  Objawy stresu – czyli sygnały z ciała, z myślenia i z zachowania. Czy i w jakiś sposób je „wychwytywać” oraz „czytać”. Wpływ stresu na nasze zachowania oraz komunikację oraz zwrotnie wpływ schematów myślenia i działania na poziom stresu.
 2. Koło wpływu i braku wpływu (ja i świat/otoczenie) jako fundament spostrzegania oraz oceny sytuacji oraz zwiększania własnej skuteczności – czy stresujemy się na realne sytuacje, czy na nasze wyobrażenia o nich? Jak oddzielać fakty od ocen i opinii, jako sposób na radzenie sobie ze stresem.
 3. Wpływ innych ludzi / relacji z nimi na nasze reakcje stresowe – rola komunikacji w radzeniu sobie ze stresem. Konstruktywne metody wyrażania emocji (gniew, frustracja, entuzjazm i in.). CO mnie stresuje i NA CO się stresuję – obszary kontroli własnych reakcji na sytuacje stresujące (rozdzielenia JA od INNI)
 4. Stres krótkoterminowy – dlaczego liczenie do „10” nie działa? Techniki szybkiego wygaszania reakcji na stres – metoda odraczania oraz dekoncentracji uwagi na sytuacji trudnej.
 5. Stres, jako informacja o sobie – wgląd i autorefleksja: co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie aktualnie trudne, czego za dużo a czego za mało w ważnych dla mnie obszarach itp. – filozofia Self Life Balance (Równowaga Życiowa).
 6. Wpływ zdrowia (ogólny dobrostan)  na radzenie sobie ze stresem oraz wpływ stresu na nasze zdrowie (ogólny dobrostan). Higiena życia codziennego, czyli jak dbać o siebie codziennie, a nie po pojawieniu się symptomów bądź objawów chorobowych.
 7. “Mikrodziałania dają makroefekty”, czyli osobisty pakiet antystresowy – stałe działania / aktywności, możliwe i realne do realizowania, skazane na skuteczność wpływające na ogólny dobrostan człowieka oraz jego funkcjonowanie w sytuacji stresu, ale nie tylko.

16:15 Zakończenie szkolenia

Zapisz się

Co obejmuje bilet?

Pełen dostęp do transmisji online 22 marca 2021

Udział w sesji zadawania pytań – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi w trakcie trwania prelekcji oraz po jej zakończeniu w sesji Q&A

Bezpośredni kontakt z prelegentem po zakończeniu prezentacji

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Chcesz przeszkolić swoich pracowników z innego tematu? Szukasz doświadczonej firmy, która skroi szkolenie na miarę aktualnych potrzeb Twojej firmy?

Trio Conferences od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń na zamówienie klienta.

Masz pytania?

Marcin Jędrzejewski

Business Development Manager
514 902 951

m.jedrzejewski@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia zamknięte organizujemy dla Twojej firmy lub Twojego zespołu na indywidualne zamówienie. Dokładnie dostosowujemy szkolenie do potrzeb klienta i przeprowadzamy je w dogodnym dla klienta momencie.
Można skorzystać z ogólnej oferty szkoleń zamkniętych, które oferujemy (publikujemy je na stronie Szkolenia zamknięte) lub zdecydować się na inny, dowolny temat szkolenia, które przygotujemy.
Szkolenia zamknięte mogą odbyć się stacjonarnie (w siedzibie klienta lub innej dogodnej lokalizacji) albo online (na platformie szkoleniowej Trio Conferences lub z wykorzystaniem rozwiązania technologicznego klienta).
Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ Trio Conferences dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl
Szkolenia zamknięte są wyceniane indywidualnie – zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli je dla Ciebie wycenić.
Na cenę szkolenia ma wpływ kilka czynników, m.in.:
– czas trwania szkolenia,
– poziom jego zaawansowania,
– język w jakim miałoby się odbyć,
– specyfika szkolenia, tzn. czy ma obejmować informacje ogólne czy też ma bazować na konkretnych case study, ćwiczeniach dostosowanych do specyfiki pracy osób biorących udział w szkoleniu.
Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze strefy darmowej, w której publikujemy nagrania bezpłatnych webinariów i prelekcji.
Możesz zarejestrować się na trzy sposoby. Pierwsze – kupując dostęp do wydarzenia, drugi – zgłaszając się na wydarzenie darmowe, trzeci – rejestrując się poprzez zakładkę Zaloguj się w menu głównym (prawy, górny róg). Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje dostęp do swoich kursów w zakładce Moje konto.
Tak, uczestnicy wydarzeń szkoleń zamkniętych otrzymują ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA po zakończeniu szkolenia.