Panel IV – Problemy logistyki i łańcucha dostaw w czasie pandemii