Dashbordy Managerskie (Excel dla Zaawansowanych)

Zagadnienia:

hook, ok, check Excel: zaawansowane funkcje i wykresy

hook, ok, check Tabele Przestawne i Wykres Przestawny

hook, ok, check Profesjonalne raporty dla zaawansowanych

hook, ok, check Wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Applications

hook, ok, check Fragmentatory, wykorzystanie w przypadku tabel i tabel przestawnych

hook, ok, check Testy z Excela dla kandydatów do pracy

hook, ok, check Użyteczne triki