Szkolenie live

Pozafinansowe motywowanie pracowników w pandemii – 22 czerwca

Formuła online

startup, entrepreneur, entrepreneurship

Celem warsztatu jest przyjrzenie się zmianom w obszarze pozafinansowego motywowania pracowników, które zostały wymuszone na pracodawcach w obecnym okresie pandemii.

Będziemy mówić o praktycznym wykorzystaniu teorii motywacji i wyników badań psychologicznych w budowie systemów motywacyjnych oraz o bardzo ważnym i obecnie temacie aktualnych zmian w tych systemach, które pojawiły się w organizacjach po wprowadzeniu obostrzeń epidemiologicznych.

Zaprosimy uczestników spotkania do dyskusji o tym, w jaki sposób przełożony/pracodawca może wspierać pracownika w dostosowaniu się do nowych warunków pracy oraz w zarządzaniu emocjami związanymi z tymi wyzwaniami.

OPIS WARSZTATU

W pierwszej części spojrzymy na to, jak nauki społeczne podchodzą do definicji motywacji, jej źródeł oraz zrobimy krótkie podsumowanie klasycznych teorii motywacji opartych o potrzeby. W krótkiej dyskusji poruszymy temat praktycznego wykorzystania wiedzy o motywacji pozafinansowej w organizacjach uczestników spotkania


Następnie omówimy zmiany w organizacjach, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem obostrzeń epidemiologicznych. Zmiany te wpłynęły na wiele obszarów życia pracowników, powodując konieczność dostosowania się do nowych warunków pracy oraz wpływając na życie osobiste pracownika i jego rodziny. Praca online, izolacja społeczna, nowe formy komunikacji i realizacji relacji biznesowych bez bezpośredniego kontaktu są olbrzymim wyzwaniem, z którymi radzimy sobie w zależności od naszych cech osobowości i wsparcia, jakie dostajemy od pracodawcy oraz naszego prywatnego otoczenia. Na koniec tej części
porozmawiamy o naszych spostrzeżeniach i opiniach na temat zmian, jakie w życie zawodowe wniosły ograniczenia epidemiologiczne.


W trzeciej części poruszymy temat zmian w obszarze motywacji pracowników, jako efekt panującej pandemii. Przyjrzymy się benefitom, które przestały działać motywująco lub których funkcje się zmieniły. Omówimy nowe narzędzia motywacji wprowadzone przez niektóre organizacje oraz ich spodziewane efekty. Porozmawiamy o nowych potrzebach i oczekiwaniach ze strony pracowników oraz potencjalnych możliwościach odpowiedzi na nie poprzez pozafinansowe mechanizmy motywowania. Końcowa dyskusja będzie miała na celu podsumowanie, które z tych mechanizmów można zastosować w konkretnych sytuacjach w organizacjach uczestników oraz wskazanie innych, nie omawianych podczas spotkania, dróg pracy z pracownikami w celu budowania ich motywacji i zaangażowania w pracę.

Do kogo skierowany jest ten warsztat:

 • do właścicieli organizacji ponoszących konsekwencje wynikające z obostrzeń epidemiologicznych,
 • do kierowników zespołów, borykających się z brakiem motywacji pracowników,
 • do osób z działu HR wspierających liderów w ich funkcji motywowania pracowników,
 • do pracowników czujących potrzebę wspierania motywacji własnej,
 • do każdego, kto potrzebuje zrozumieć swój obniżony poziom energii i motywacji do pracy.

Wymagania techniczne spotkania online:

 • Stałe łącze internetowe
 • Kamera internetowa
 • Komputer lub laptop z zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome)
 • Głośniki lub słuchawki do odtwarzania dźwięku

WARSZTAT POPROWADZI

Anna Sobczak mgr psychologii biznesu i akredytowany coach PCC ICF pracująca w ramach własnej firmy z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi nad trudnymi, acz pasjonującymi procesami zmian, oraz mgr inż. inżynierii oprogramowania z tytułem MBA, która pierwszych 20 lat kariery zawodowej przepracowała w business developmencie i sprzedaży w międzynarodowych korporacjach IT, jak Microsoft, IBM i SAP.

Od zawsze pasjonowali ją ludzie i motywacje ich działania. To wpłynęło na radykalną zmianę zawodową, która była ryzykownym wyzwaniem, ale i realizacją wewnętrznej potrzeby pracy w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami. Wykorzystując własne doświadczenie zawodowe z pracy w korporacjach, wspiera klientów w tworzeniu pozytywnych organizacji, w których pracownik realizuje potrzeby samorealizacji, autonomii i rozwoju, współtworząc motywujące i zaangażowane środowisko pracy oraz aktywnie zapobiegając wypaleniu zawodowemu.

Obecnie pracuje w obszarach: budowania motywacji i zaangażowania pracowników, pracy z emocjami w miejscy pracy, dobrostanu pracowniczego oraz stresu i wypalenia zawodowego

Więcej na profilu na LinkedIn: www.LinkedIn/Anna-Sobczak oraz na stronie: AnnaSobczak.pl/o-mnie/

Anna Sobczak o sobie :

Co mnie wyróżnia? Moje praktyczne doświadczenie w biznesie oraz wiedza na temat psychologii odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu wyzwań, przed którymi stoją moi Klienci. Mając doświadczenie w sprzedaży i biznes developmencie, rozumiem język biznesowy swojego Klienta, otoczenie, w którym przebywa zawodowo, relacje, w które wchodzi w miejscy pracy. Jestem w stanie szybciej odnaleźć istotę wyzwań, przed którymi stoi i odnieść się do wiedzy psychologicznej na temat uwarunkowań zaistniałych w tej danej sytuacji.

Program:

9:00 Powitanie, wskazówki organizacyjne, wprowadzenie

9:15 Krótko o motywacji do pracy

 • Znaczenie utraty motywacji w pracy
  • Definicja motywacji, jej źródła i klasyczne teorie:
   • Motywacja i motywowanie
   • Źródła motywacji: instynkt, popęd i homeostaza, teoria pobudzenia, podnieta i nagroda, potrzeby i pragnienia
   • Krótko od klasycznej teorii potrzeb Maslova do nowego spojrzenia na motywację Pinka.
  • Motywacja finansowa i pozafinansowa, benefity materialne i niematerialne
   • Nagrody finansowe jako krótkoterminowe i długoterminowe bodźce
   • Motywacyjna rola zgodności oczekiwań pracownika z warunkami środowiska pracy
   • Wpływ zmian pokoleniowych na benefity niematerialne
  • Dyskusja: praktyczne wykorzystanie wiedzy o motywacji

11:00-11:30 przerwa

11:30 Obostrzenia epidemiologiczne i ich konsekwencje

 • Zmiany organizacyjne w miejscach pracy
  • Praca w trybie online i jej konsekwencje dla pracownika, również w sferze jego życia prywatnego
  • Wyzwania stojące przed liderami zespołów pracujących online lub hybrydowo
  • Pandemia – zagrożenie czy szansa dla pracownika i pracodawcy
  • Nowe wyzwanie dla pracodawcy – dbałość o zdrowie psychiczne pracowników w czasie pandemii
   • Aktualna sytuacja zdrowia psychicznego pracowników w Polsce
   • Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne pracowników w czasie  pandemii
   • Możliwe formy wsparcia zdrowia psychicznego pracowników
  • Dyskusja: obserwacje zmian zachowań i emocji pracowników

13:00-13:30 przerwa

13:30 Zmiany w obszarze motywacji wynikające z pandemii

 • Zmiana lub likwidacja starych benefitów
  • Wpływ obostrzeń epidemiologicznych na możliwość kontynuowania dotychczasowych benefitów
  • Potrzeba otwartej komunikacji przyczyn zmian w benefitach w celu utrzymania ich roli motywacyjnej
  • Nowe benefity jako efekt zmiany warunków pracy
   • Funkcja wsparcia  społecznego benefitów
   • Kultura i sztuka online – pomoc pracodawcy w dostępie do zamkniętych i otwartych spotkań
   • Potrzeba feedbacku na temat efektywności nowych form motywowania
  • Motywacyjna rola relacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem
   • Zwiększenie wagi indywidualnego podejścia przełożonego do pracownika, uwzględniającego jego cechy osobowości, nowe potrzeby i oczekiwania wobec miejsca pracy
   • Oddolne inicjatywy pracownicze jako forma realizacji potrzeb współtworzenia nowych realiów środowiska pracy
   • Sens i wartość pracy – perspektywa eudajmonistyczna jako motywator wyższych potrzeb pracownika
  • Dyskusja: jak pomóc pracownikom w dostosowaniu się do nowych warunków pracy?

15:00 Podsumowanie

15:15 Zakończenie warsztatów

Zapisz się

Co obejmuje bilet?

Pełen dostęp do transmisji online 22 czerwca 2021 r.

Udział w dyskusjach – możliwość swobodnego zadania pytań prelegentowi oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami

Bezpośredni kontakt z prelegentem w trakcie warsztatu

Nieograniczona wymiana zdań z innymi uczestnikami wydarzenia na czacie publicznym

Pakiet materiałów dodatkowych udostępnionych przez prelegenta

Elektroniczny certyfikat udziału w wydarzeniu.

Masz pytania?

Joanna Jamka

Conference Director
500-161-297

j.jamka@trioconferences.pl

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia zamknięte organizujemy dla Twojej firmy lub Twojego zespołu na indywidualne zamówienie. Dokładnie dostosowujemy szkolenie do potrzeb klienta i przeprowadzamy je w dogodnym dla klienta momencie.
Można skorzystać z ogólnej oferty szkoleń zamkniętych, które oferujemy (publikujemy je na stronie Szkolenia zamknięte) lub zdecydować się na inny, dowolny temat szkolenia, które przygotujemy.

Szkolenia zamknięte mogą odbyć się stacjonarnie (w siedzibie klienta lub innej dogodnej lokalizacji) albo online (na platformie szkoleniowej Trio Conferences lub z wykorzystaniem rozwiązania technologicznego klienta).

Wydarzenia odbywają się na PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ Trio Conferences dostępnej pod adresem www.online.trioconferences.pl

Szkolenia zamknięte są wyceniane indywidualnie – zostaw nam swoje dane w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli je dla Ciebie wycenić.

Na cenę szkolenia ma wpływ kilka czynników, m.in.:
– czas trwania szkolenia,
– poziom jego zaawansowania,
– język w jakim miałoby się odbyć,
– specyfika szkolenia, tzn. czy ma obejmować informacje ogólne czy też ma bazować na konkretnych case study, ćwiczeniach dostosowanych do specyfiki pracy osób biorących udział w szkoleniu.

Platforma szkoleniowa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej – nie wymaga instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze strefy darmowej, w której publikujemy nagrania bezpłatnych webinariów i prelekcji.

Możesz zarejestrować się na trzy sposoby. Pierwsze – kupując dostęp do wydarzenia, drugi – zgłaszając się na wydarzenie darmowe, trzeci – rejestrując się poprzez zakładkę Zaloguj się w menu głównym (prawy, górny róg). Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje dostęp do swoich kursów w zakładce Moje konto.

Tak, uczestnicy wydarzeń szkoleń zamkniętych otrzymują ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA po zakończeniu szkolenia.