Znaczenie kontekstu w interpretacji wskaźników HR – benchmarki wskaźnikowe i analiza trendów w czasie