Wskaźniki controllingu personalnego strategiczne, ich obliczanie i interpretowanie