Trudne czasy dla pracowników i pracodawców

Premiera: 9 kwietnia 2020 (czwartek)

Zagadnienia:

  • Jak profesjonalnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami o finansach i restrukturyzacji zatrudnienia (jak nie doprowadzić do utraty obietnic, utraty zaufania
  • Dostępność pracowników – jak radzić sobie z brakami pracowników, strajki, obostrzenia, rola służb BHP, organizacja pracy pracowników w czasie zagrożenia
  • Jak poprawnie przeprowadzić przegląd kluczowych stanowisk w firmie i kluczowych pracowników (to nie to samo) – plany sukcesji na w/w stanowiska i zabezpieczenia ich asap (wyłonienie zastępców/następców, szybkie wdrażanie, ochrona pracowników w wieku 60+ jako najbardziej narażonych etc.)
  • Wypracowanie optymalnej (mniejszej) struktury organizacyjnej (i skali zatrudnienia) w celu dostosowania się do zmniejszonych obrotów/marży – wstrzymanie zatrudnienia nowych osób i ruchów personalnych wewnątrz firmy do czasu powrotu sytuacji na ścieżkę wzrostu – jak to zrobić
  • Redukcja nawisów urlopowych z lat poprzednich, przerwy serwisowe, naprawy i remonty, przeglądy linii produkcyjnych etc. – jak je zorganizować