Prowadzenie controllingu wskaźników HR w najważniejszych obszarach zzl na bazie analizy sytuacji firmy i analizy trendów