Operacje w czasie gwałtownych zmian – które koszty redukować i jak? – Aleksander Okraska

Premiera:

Szczegółowe zagadnienia:

  • Zmiany w transporcie i logistyce w Polsce i na rynkach zagranicznych na skutek epidemii COVID-19
  • Jakie działania antykryzysowe zostały podejmowane przez firmy w tym obszarze
  • Barometr popytu, podaży i cen na usługi transportowo-logistyczne
  • Jakości usług logistycznych w kryzysie, co najważniejsze: na czas? na miejsce? czy na pewno?
  • Umowy na zakup usług transportowych, na co warto zwracać uwagę?
  • Bezpieczeństwo w transporcie
  • Insourcing vs. outsourcing usług, jak dalece firma powinna oprzeć się usługach zewnętrznych podwykonawców, czy rezygnować z własnych magazynów i taboru?
  • Jak sytuacja z koronawirusem może się rozwijać w Polsce i ile potrwa
  • Co się zmieni, jakie nowe zagrożenia i możliwości dla logistyki polskich firm?