Konieczne kroki w pierwszej fazie kryzysu | Jarosław Krasucki

Prezentacja
Materiały dodatkowe

Zagadnienia:

  • Jak szybko przeorganizować firmę, żeby dostosować się do sytuacji na rynku  -kluczowe zasady, najczęstsze błędy, czyli jak zapewnić bezpieczeństwo organizacji, biznesu oraz odporność organizacji
  • Techniki i metody monitorowania zagrożeń/czynników ryzyka/incydentów w organizacji- codzienne raporty nt. wzrostu zachorowań i kolejnych zgonów zarażonych (szacowanie ryzyka we własnym biznesie)
  • Sztab kryzysowy w organizacji – jak je szybko powołać lub przeorganizować organizację elastycznie dostosowując się do sytuacji
  • Audyt odporności biznesowej – jak go przeprowadzić poprawnie