Jak opanować nadmierne zapasy w obliczu braku popytu? – Tomasz Sokołowski

Premiera:

Szczegółowe zagadnienia

  • Loss Prevention w transportach i logistyce
  • Ubezpieczenia logistyki – możliwości redukcji kosztów i osiągnięcia maksimum zabezpieczenia