Dyskusja ekspertów live – Zarządzanie chaosem informacyjnym