Dyskusja ekspertów live – Problemy logistyki i łańcucha dostaw w czasie pandemii